© 2018 CMP. Proudly created by HEADLIGHT

Tradisioneel dink ons kinders het iets geleer wanneer hulle ’n sekere hoeveelheid
inligting kan onthou. In hierdie boek wil ons egter die kind se hele wese – hart, siel,
verstand en liggaam – betrek. Ons wil hom of haar help om die Bybel se boodskap
op ’n aktiewe manier, deur middel van allerhande ervarings, te ontdek. Ons glo
leer begin deur ervaring. Dit lei tot reaksie, die insluiting van nuwe idees,
evaluasie en toepassing. Mense werk op verskillende maniere deur hierdie
proses:
• Party wil inligting versamel en probleme oplos deur daaroor te praat. Hulle werk graag in groepe.
• Sommige verkies ’n logiese benadering. Hulle werk graag met idees, en benodig goeie verduidelikings en reguit antwoorde. Hulle hou van navorsing en analise.
• Ander wil probleme oplos, teorieë toepas en praktiese oplossings uitwerk en
toepas.
• Ander maak weer staat op hulle intuïsie eerder as logiese argumente. Hulle hou van ’n praktiese benadering, sowel as nuwe uitdagings en ervarings.


Kinders het ook almal hulle voorkeurmaniere van leer. Visuele leerders leer deur
middel van konkrete vorms, prente en woorde op papier. Kinestetiese leerders
wil deur middel van bewegings leer. Hulle wil ook met die regte objekte werk.


Ouditiewe leerders maak staat op hulle luister- en ritmiese vaardighede wanneer
hulle leer. In hierdie boek kan kinders die skattejagte uitsoek wat by hul maniere
van leer en ook by hulle spesifieke ontwikkelingstadiums pas. Later sal hulle bes
moontlik ander skattejagte verkies.


Ons het nege maniere gekies waardeur kinders leer: logiese redenasie, visualisering, gesprekke, leer saam met ander (die gebruik van interpersoonlike vaardighede), reaksie (die gebruik van intrapersoonlike vaardighede), die ervaring van emosies, eksperimentering en doen, kinestese (gebruik van beweging) en die buitelug. Verskillende leeraktiwiteite (die skattejagte) word in die Bybelteks geïnkorporeer in die vorm van kort inskrywings. Die lesers word ook op hulle reis deur die Bybel vergesel deur nege karakters wat ons die Weggies noem.

 

Elke Weggie verteenwoordig ’n ander manier van leer. Hulle help die kinders om hulle pad deur die Bybel te vind en die skatte daarin te ontdek. Daar is ’n beskrywing van elke Weggie en sy of haar tipe skattejag.


Ons gebruik die teks van die 1983-vertaling van die Bybel.