© 2018 CMP. Proudly created by HEADLIGHT

Singie is ’n sebra uit Afrika. Sy lewe vir haar musiek. Dis nooit stil as sy naby is nie! Sy is altyd besig om te sing, te neurie of musiek te maak. Sy hou ook daarvan om na musiek te luister.

Op Singie se sing-en-dans-skattejagte is daar baie beweging, sing en rymklets. Dit is hoe Singie die heel graagste leer.

Singie is soos Dawid, wat goed was met musiekmaak. As hy op die lier gespeel het, het almal rustig geword. Hy het baie Psalms geskryf om God te prys. Toe Paulus en Silas in die tronk was het hulle liedere gesing om God te prys (Handelinge 16:25).

Miriam (Eksodus 15) en Debora (Rigters 5) het ook liedere geskryf om God te prys.